News – October 2008

Sorry, most news on this webpage is only available in Dutch…

bijzondere kerkconcerten van de Hot Club de Frank

Op woensdag 5 november en vrijdag 21 november verzorgen we met de Hot Club de Frank twee heel bijzondere kerkconcerten in Noord-Holland. De concerten vinden plaats in de Stompe Toren van Spaarnwoude (5 november) en in de Remonstrantse kerk van Alkmaar (21 november). De concerten beginnen om 20.00. Toegangsprijs is 10 euro. Kaarten zijn te bestellen bij Snoep producties:

T: 023 - 5409845

E: snoepproducties@planet.nl

Kom allemaal, want, de Hot Club de Frank, da's niet een béétje hot...

More News


© New Hot Productions
Photos: Bart Scholtens